Gizlilik Politikası

İşbu Gizlilik Politikası, www.nibouapp.com internet sitesi (“Site”) ve Nibou mobil uygulaması (“Uygulama”) kullanıcıları/üyeleri/ziyaretçileri (“Kullanıcılar”) tarafından Site veya Uygulama’dan faydalanılması aşamasında Kavou LLC (“Şirket”) ile paylaşılan bilgi ve verilerin kullanımına ilişkin koşul ve şartların belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Kullanıcılar tarafından Site veya Uygulama’ya yüklenen içerikler Kullanıcılar’ın mülkiyetindedir.

Kullanıcılar tarafından Şirket ile paylaşılan kişisel veriler dahil tüm veriler, Kullanıcılar’ın Site üzerinden veya Uygulama üzerinden sağlanan hizmetlerden faydalanabilmesi için, Site’ye veya Uygulama’ya üyelik kaydının gerçekleştirilmesi, üyelik kaydına ilişkin güncellemelerin yapılması, Şirket’in sunduğu ve Site veya Uygulama üzerinden sunulan hizmetlerin iyileştirilmesi, yeni hizmetlerin tanıtılması, hizmetlere ilişkin bakım ve destek, geliştirmelerin yapılması, yeni hizmetler oluşturulması ve kişiye özel hizmetler sunulması ve bu doğrultuda Kullanıcılar ile iletişime geçilmesi, gerekli bilgilendirmelerin yapılması, veri tabanı oluşturulması dahil ticari faaliyetlerinin yürütülmesi, ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, ve bu kapsamda Kullanıcılar’a gerekli bilgilendirilmelerin yapılması ve bu faaliyetlerin doğasından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi için işlenmektedir.

Şirket, Kullanıcı’nın Site üzerinde gerçekleştirdiği kullanım ve işlem bilgilerini anonim hale getirerek; istatistiki değerlendirmelerde, performans değerlendirmelerinde, Şirket ve iş ortaklarının pazarlama kampanyalarında, yıllık rapor ve benzeri raporlarda kullanmak üzere bu amaçların gerçekleştirilmesi için gereken sürede saklayabilir, işleyebilir ve iş ortaklarına iletebilir.

Şirket, kullanıcı deneyiminizin geliştirilmesi, güvenliğinizin temin edilmesi, hileli ya da izinsiz kullanımların tespit edilmesi, Site ve Uygulama hizmetlerine ilişkin hataların giderilmesi ve işbu Gizlilik Politikası’nda yer alan amaçlardan herhangi birisini gerçekleştirebilmek için dış kaynak hizmet sağlayıcıları, barındırma hizmet sağlayıcıları (hosting servisleri) gibi üçüncü kişiler ile verileri paylaşabilecektir.

Kullanıcı olarak, yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olmak kaydı ile bahsi geçen üçüncü tarafların verilerinizin dünyanın her yerindeki sunucularında saklayabileceğini, bu hususa Kullanıcılar’ın peşinen muvafakat ettiğini kabul etmektedir.

Kullanıcı’nın Şirket’e onay vermesi halinde ödeme işlemleri, fatura kesimi ve işlenmesi, banka entegrasyonu, Kullanıcı’nın erişimine izin verdiği üçüncü kişi uygulamaları ve doğrudan pazarlama gibi amaçlarla Kulllanıcı’nın verdiği onay çerçevesinde içerikler işlenebilir, saklanabilir ve Şirket ile iş ortakları tarafından Kullanıcı’nın talep ettiği hizmetleri sağlamak üzere üçüncü kişilere devredilebilir.

Site veya Uygulama üzerinden düzenlenebilecek olan periyodik veya periyodik olmayan anketlere cevap veren ve kişisel bilgilerinin işlenmesi konusunda rıza gösteren Kullanıcılar’dan talep edilen bilgiler, Şirket tarafından bu kişilere doğrudan pazarlama yapmak, istatistiki analiz yapmak ve veri tabanı oluşturmak amacıyla kullanılabilecektir.

Kullanıcı, işbu Gizlilik Politikası’na konu bilgilerin tam, doğru ve güncel olduğunu, bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde bunları derhal güncelleyeceğini taahhüt eder. Güncel bilgilerin sağlanmamış olması halinde Şirket’in herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

Kullanıcı, herhangi bir kişisel verinin Şirket tarafından kullanılamaması ile sonuçlanacak bir talepte bulunması halinde Site’nin veya Uygulamanın işleyişinden tam olarak faydalanamayabileceğini kabul eder ve bu kapsamda doğacak her türlü sorumluluk Kullanıcı’ya ait olacaktır.

Site üzerinden başka site ve uygulamalara link verilmesi mümkün olup, Şirket’in bu site ve uygulamaların gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

Şirket ile Kullanıcılar’ın paylaşmış olduğu veriler işbu Gizlilik Politikası kapsamında belirtilen amaçların gerektirdiği süre boyunca ve Şirket’in ilgili mevzuatta belirtilen zamanaşımı süreleri boyunca saklanmaktadır. Ayrıca, söz konusu veriler Şirket ile Kullanıcı arasında doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere saklanabilecektir.

Şirket, Site veya Uygulama üzerinden kendisine elektronik ortamdan iletilen tüm içerikleri işbu Gizlilik Politikası’nda belirlenen amaçlar ve kapsam dışında üçüncü kişilere açıklamayacaktır. Bu kapsamda Şirket, içerikleri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. Bunun yanısıra, ilgili mevzuatta belirlenen veya işbu Gizlilik Politikası’nda ifade edilen şartlarda, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesini, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesini ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla asgari güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almayı, gerekli denetimleri yaptırmaktadır.

İşbu Gizlilik Politikası değişen şartlara ve mevzuata uyum sağlamak amacıyla zaman zaman güncellenebilecektir. Şirket’in değişiklik yaptığı Gizlilik Politikası hükümleri Site’de yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.