ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

1. TARAFLAR

İşbu Üyelik Sözleşmesi (“Sözleşme”) 76 Engert Avenue, 4A, Brooklyn, NY 11222, USA adresinde yer alan Kavou LLC (“Hizmet Sağlayıcı”) tarafından www.nibouapp.com internet sitesi ve çeşitli mecralarda kullanıma sunulan “Nibou” uygulaması (“Nibou Uygulaması”) aracılığıyla sunulan psikolojik danışmanlık hizmetlerinden faydalanmak isteyen ve bu kapsamda Nibou Uygulaması’na üye olan gerçek veya tüzel kişiler (“Üyeler”) arasında Nibou Uygulaması’nın kullanım şart ve koşulları düzenlemek amacıyla düzenlemektedir.

2. SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu Sözleşme, Üyeler’in Nibou Uygulaması’nda belirtilen görüşme paketlerinden yapacağı seçimi doğrultusunda, ihtiyaç duyduğu alanlardaki uzman veya klinik psikologlar (“Terapist”) aracılığı ile görüntülü, sesli ve yazılı iletişim kanalları ile psikolojik danışmanlık hizmetlerinden faydalanmasına yönelik olarak, hizmetin şart ve koşulları ve karşılığında ödenecek ücrete yönelik tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir.

Hizmet Sağlayıcı, Nibou Uygulaması ile zaman, mekan ve ekonomik olarak yüz yüze terapi alma imkanı olmayanlar ve Nibou Uygulaması’na üye olan kişilere ihtiyaç duydukları Terapistler ile iletişime geçerek psikolojik danışmanlık hizmeti alabilecekleri bir platform sağlamaktadır.

3. KULLANIM ŞARTLARI ve HİZMET SAĞLAYICI’NIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3.1 Nibou Uygulamasında profil oluşturmak ücretsizdir.

3.2 Üyeler, profil oluştururken beyan edilen isim, adres, telefon, e-posta gibi her türlü bilgilerinin güncel, doğru ve eksiksiz olduğunu kabul ve taahhüt etmekte olup, Hizmet Sağlayıcı söz konusu bilgilerin doğruluğunu ve güncelliğini kontrol etmekle yükümlü değildir.

3.3 Söz konusu uygulama kullanıcıları, uygulama üzerinden profil oluştururken işbu Sözleşme’yi onayladığını ve uygulamadan yararlanmaya başladığı andan itibaren işbu Sözleşmeye uymayı kabul ve taahhüt etmektedirler.

3.4 Hizmet Sağlayıcı uygulama aracılığı ile sunduğu hizmetlerinin sürekliliğini sağlama veya mevzuata uyum sağlanması amacıyla işbu Sözleşmeyi tek taraflı olarak değiştirme ya da tadil etme hakkına sahiptir. Bu şekilde değiştirilmiş veya tadil edilmiş Sözleşme, yayınlandığı andan itibaren geçerli olacaktır.

3.5 Hizmet Sağlayıcı, Nibou Uygulaması’na üye olmak isteyen kişileri sebep göstermeksizin üye olarak kabul etmeme veya üyelikten çıkarma, uygulamayı kullanmaktan ve erişimden men edebilir, profilleri askıya alabilir, geçici olarak kullanımı durdurabilir. Aynı şekilde Üyeler de dilediği zaman görüştüğü terapisti değiştirebileceği gibi dilediği zaman tamamen sistemden ayrılma hakkına da sahiptir.

3.6 Nibou Uygulaması aracılığıyla Üyeler ve Terapistler’in vermiş olabilecekleri; bilgi, tavsiyeleri, ya da önermiş olabilecekleri konulara ilişkin veya yaptıkları görüşmeler sırasında iletilen iletilere yönelik olarak Hizmet Sağlayıcı’nın bir sorumluluğu bulunmamakta olup, bu sebeple oluşacak zarar ve kayıplardan Hizmet Sağlayıcı hiçbir koşul altında sorumlu olmayacaktır.

3.7 Nibou Uygulaması aracılığıya psikolojik danışmanlık hizmeti alan Üyeler’in profil bilgileri ile seans sırasında Terapistler tarafından kaydedilen bilgiler, Üyeler’in tercihlerine göre bir sonraki seans için saklanabilir veya silinebilmektedir. Terapist, seans görüşmelerini Üye’nin iznini almadan sesli ya da görüntülü kayıtlarını alamaz.

3.8 Üyeler’in profil bilgileri ile seans sırasında Terapistler tarafından kaydedilen bilgilerin, bir sonraki seans için saklanması ve seçilecek Terapist ile paylaşılması konusundaki tercih Üye’ye ait olup, söz konusu veriler Hizmet Sağlayıcı ve Danışan tarafından gizlilik prensibi çerçevesinde Üye’nin tercihlerine göre saklanacaktır.

3.9 Hizmet Sağlayıcı Nibou Uygulaması’na üye olanlar için kesintisiz erişim için çalışmaktadır. Ancak mevzuat uyarınca veya sair çeşitli sebepler uygulamaya erişimi geçici veya sürekli olacak şekilde askıya alınabilir, sınırlandırılabilir ya da sona erdirilebilir.

4. ÜCRETLENDİRME VE ÖDEME

İşbu sözleşmede belirtilen hizmetler karşılığı ödenecek olan ücret Nibou Uygulaması’nda her bir görüşme paketinde belirtilmektedir. Üyeler, seçeceği paketlerde belirtilmiş olan ücreti, seçtiği paket ve Terapist ile yapacağı görüşme süresi sonunda, sisteme görüşme başlangıcında kaydettiği kredi kartı aracılığıyla ödeyecektir.

Nibou, HAFTALIK, AYLIK veya ÜÇ AYDA BİR şeklinde premium abonelik ödeme opsiyonu sunan ÜCRETSİZ bir uygulamadır.

Nibou Uygulaması haftalık Abonelik ücreti, her hafta ödenmek üzere haftada 7,99 ABD dolardır. Farklı ülkelerdeki fiyatlandırmalar değişiklik gösterebilir ve gerçek ücretler, ikamet ettiğiniz ülkeye bağlı olarak yerel para biriminize çevrilebilir.

Nibou Uygulaması aylık Abonelik ücerti, her ay ödenmek üzere haftada $26.99/month dolardır. Farklı ülkelerdeki fiyatlandırmalar değişiklik gösterebilir ve gerçek ücretler, ikamet ettiğiniz ülkeye bağlı olarak yerel para biriminize çevrilebilir.

Nibou Uygulaması -3 aylık- Abonelik ücreti, üç ayda bir $58.99 dolardır. Farklı ülkelerdeki fiyatlandırmalar değişiklik gösterebilir ve gerçek ücretler, ikamet ettiğiniz ülkeye bağlı olarak yerel para biriminize çevrilebilir.

Ödeme, satın alma onayı ile iTunes Hesabınızdan tahsil edilecektir.

Nibou App abonelikleri, cari dönemin bitiminden en az 24 saat önce otomatik yenileme kapatılmadığı sürece otomatik olarak yenilenecektir

Abonelikler kullanıcı tarafından yönetilebilir ve satın alma işleminden sonra kullanıcının Hesap Ayarlarına gidilerek otomatik yenileme kapatılabilir.

Bir kullanıcı, deneme veya otomatik yenileme süresinin sonunda abone OLMAMAYA karar verirse, kullanıcı ÜCRETSİZ sürüme düşürülecektir.

Kullanıcı bir abonelik satın aldığında, ücretsiz deneme süresinin kullanılmayan kısmı kaybedilmeyecektir.

5. TERAPİST’İN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1 Terapist, Nibou Uygulamasında özel profil bilgilerini doldurmuş ve bu belirttiği bilgilerin doğru olduğunu ve Nibou Uygulamasında Üyeler’e psikolojik danışmanlık hizmeti vermeyi kabul ve taahhüt etmektedir.

5.2 Terapist, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak Nibou Uygulaması üzerinden Üyeler’e hizmet verecek olup, Üyeler ile yapmış olduğu görüşmeler çerçevesinde psikoterapinin Üye için yeterli olmadığını tespit etmesi halinde Üyeler’i psikiyatriste yönlendirecektir. Nibou Uygulaması zaman, mekan ve ekonomik olarak yüz yüze terapi alma imkanı olmayanlar için psikolojik danışmanlık hizmeti sunmakta olup teşhis, tanı, tedavi amacı içeren bir tıbbi tedavi hizmeti değildir. Terapist Nibou Uygulaması kapsamındaki görüşmenin uygun olmadığı ve/veya yarar sağlamadığını tespit etmesi halinde hizmeti sonlandırma hakkına sahiptir.

5.3 Nibou Uygulaması’nın kullanımı sırasında Terapist tarafından eklenen her türlü bilgi, doküman, hizmet, yazı, ifade, dosya, görüntü vs. kaynaklara ait yasal sorumluluk Terapist’e aittir.

6. ÜYELER’İN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

6.1 Üyeler, 18 yaşından büyük olduğunu ve profil oluştururken beyan edilen isim, adres, telefon, e-posta gibi her türlü bilgilerinin güncel, doğru ve eksiksiz olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler. Üyeler’in söz konusu bilgilerine yönelik çelişkili durumların tesbiti halinde veya bilgilerin eksikliği ve/veya doğruluğundan emin olunamadığı durumlarda, Terapistler’in görüşmeyi sonlandırma ve Üyeler’i Nibou Uygulaması’na giriş haklarından men etme hakları bulunmaktadır.

6.2 Üyeler, hesaplarının üye ismi ve üye şifresi gibi giriş bilgilerini üçüncü kişilerle paylaşamaz, hesaplarına üçüncü kişilerin girmesine izin veremez.

6.3 Üyeler, Nibou Uygulamasına kayıtlı olarak hizmet veren tüm Terapist’lerden dilediği danışmanı seçme veya değiştirme hakkına sahiptirler. Ancak Hizmet Sağlayıcı, Terapistler tarafından sağlanacak hizmetin kalitesi ya da uygunluğu garanti etmemekte olup, bu konudan sorumlu tutulamaz.

6.4 Üyeler, Hizmet Sağlayıcı’nın psikolojik danışmanlık hizmeti almak isteyen Üyeler ile Terapistleri bir araya getiren bir platform olduğunu ve Hizmet Sağlayıcı’nın Terapistler tarafından sağlanan içerikleri kontrol etmekle, bu içerik veya içeriğe konu mal ve hizmetle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin ya da durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü ve sorumlu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt ederler. Üyeler, hizmetin sunulmasından kaynaklanan tüm sorumluluğun ilgili Terapist’e ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler.

6.5 Nibou Uygulaması’nın kullanımı sırasında Üyeler tarafından eklenen her türlü bilgi, doküman, hizmet, yazı, ifade, dosya, görüntü vs. kaynaklara ait yasal sorumluluk Üye’nin kendisine aittir.

6.6 Üyeler, işbu Sözleşme’yi kabul ederek Nibou Uygulaması hizmetlerinden faydalanma isteğini beyan etmekte ve hizmetinin sınırlarının farkında olduklarını kabul ve beyan etmektedirler.

7. FİKRİ HAKLAR

7.1 Nibou Uygulaması içeriğinde sunulan görsel ve yazılı içerik, alan adı, logo, grafik, ses, ikon, tasarım, metin, imge, diğer kodlar, ve teknik veriler, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm içeriklerin, marka ve sair fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibi Hizmet Sağlayıcı’dır. Aksi belirtilmedikçe ticari ya da kişisel amaçlarla izinsiz veya kaynak göstermeksizin kullanılamaz.

7.2 Nibou Uygulaması’nda tasarımında ve veri tabanı oluşturulmasında kullanılan yazılımın hakkı Hizmet Sağlayıcı’ya aittir. Söz konusu web sitesi, yazılım ve sair hakların kopyalanması veya kullanılması, kullanılan yazılımların ve teknolojilerin tersine mühendislik işlemlerine tâbi tutulması kesinlikle yasaktır.

8. GİZLİLİK

8.1 Üyeler’in, Nibou Uygulaması çerçevesinde sağladıkları tüm bilgilerin gizli bilgi olduğu (“Gizli Bilgi”) hususunda mutabıktırlar. Hizmet Sağlayıcı, Üyeler’in profil ve seans sırasında tercihlerine göre kaydedilen verilerini, Üyeler’in izin verdiği kapsamda Terapistler dışında herhangi bir şekilde üçüncü kişilere açıklamamayı ve söz konusu Gizli Bilgilerin gizliliğini temin etmek üzere gerekli tüm önlemleri almayı beyan ve kabul etmektedir.

8.2 Bu Sözleşme çerçevesinde, Üyeler tarafından açıklanan bilgilerin; (a) Gizli Bilgi’nin şu anda veya daha sonra bilgiyi edinen tarafın ihmal ve kusuru dışında kamuoyu bilgisi haline gelmesi, (b) Gizli Bilgi’nin açıklayan tarafın açıklamayı yapmasından önce bilgiyi edinen tarafından bilinmesi (c) Gizli Bilgi’lerin bilgiyi edinen tarafın, hukuken Gizli Bilgi’yi açıklama hakkına sahip olan üçüncü kişi tarafından açıklanması veya verilmesi (d) Gizli Bilgi’nin, yürürlükteki kanuni düzenlemeler veya verilmiş olan bir mahkeme kararı, idari emir gereğince açıklanması veya verilmesi durumlarında bu Sözleşme’de yer alan gizlilik yükümlülüğüne ilişkin hükümler uygulanmayacaktır.

8.3 İşbu 8. maddede düzenlenen gizlilik yükümlülüğü, Sözleşme’nin herhangi bir sebeple sona ermesi halinde de geçerliliğini sürdürecektir.

9. UYGULANACAK HUKUK

İşbu Sözleşme Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir. Taraflar, işbu Sözleşme’nin uygulanmasından doğacak her türlü uyuşmazlıkları önce kendi aralarında sulhen halletmeye gayret ederler. Sulhen halledilemeyen uyuşmazlıkların çözümü için İstanbul (Cağlayan) Mahkeme ve İcra Müdürlükleri’nin münhasıran yetkili olduğunu kabul ve beyan ederler.

10. FESİH

Hizmet Sağlayıcı, Üyeler’in işbu Sözleşmeyi ihlal ettiğinin tespit edilmesi halinde ya da durumun gerektirdiği ölçüde hiçbir sebep göstermek zorunda olmaksızın uygulamayı kullanmaktan ve erişimden men edebilir, profilleri askıya alabilir, geçici olarak kullanımı durdurabilir.

11. DEVİR

Üyeler, işbu Sözleşme tahtında hiçbir bir hakkını veya yükümlülüğünü devredemez.

12. YÜRÜRLÜK

Bu Sözleşme uygulama kullanılmaya devam edildiği ve Hizmet Sağlayıcı tarafından yeni bir sözleşme sunulmadığı sürece yürürlükte kalacaktır.